Závěrečná tisková zpráva k jízdě králů 2021

Jízda králů 2021

Závěrečná tisková zpráva k jízdě králů 2021

O víkendu 10. a 11. července 2021 se ulicemi a uličkami Kunovic neslo známé a charakteristické volání: „Hýlom hýlom…!“ V Kunovicích se jela tradiční jízda králů. V netradičním, náhradním termínu a s minimem doprovodných programů oproti předcházejícím letům – to vše jako daň za protikovidová opatření, které je stále nutné dodržovat. Přesto však byla ta letošní jízda krásná, stejně jako v jiných letech: mladí muži v krojích na nazdobených koních, to je velká pastva pro oči milovníků tradic a folklóru! Letošní jízda králů byla navíc oslavou 250. výročí prvního doloženého banderia v Kunovicích – slavnostní selské jízdy doprovázející významnou osobnost při návštěvě obce. Před čtvrtstoletím dlel v Kunovicích ve dnech 3. a 4. října samotný císař Josef II., nocoval na místní faře a Kunovjané mu dělali čestný doprovod na cestě do sousedního Uherského Hradiště.

Letošní slavnost začala v sobotu 10. července slavnostním přijetím královské družiny starostou města v aule nedávno zrevitalizované budovy Staré školy, která dnes slouží potřebám Podnikatelského inkubátoru Kunovice. Starosta města Pavel Vardan připomněl ve svém projevu význam a smysl jízdy králů pro dnešní kulturní život ve městě. Současně také poděkoval všem, kdo se na přípravách slavnosti podíleli, poděkování se dostalo také rodině „dosluhujícícho“ krále Adama Škráška, který během slavnosti předal symbolickou královskou korunu svému nástupci Danielovi Kozelkovi. Všichni členové královské družiny se zapsali do pamětní knihy města Kunovice.

Následně proběhlo slavnostní představení knihy Jízda králů v Kunovicích autorů Romany Habartové a Stanislava Štěrby. Fakticky se jedná o druhé, aktualizované a rozšířené vydání publikace z roku 2008 zachycující i pokračování tradice jízdy králů v období 2008-2018. Během slavnostního aktu zavzpomínala etnografka Romana Habartová, která se aktualizace knihy ujala, na dobu, kdy se Stanislavem Štěrbou na knize společně pracovali.

Nedělní program začal oficiálně v místním kostele Sv. Petra a Pavla mší svatou za královskou družinu. Ve skutečnosti však začal mnohem dříve v kunovských zahradách a na dvorcích, kde tetičky a další pomocníci strojili koně do jejich slavnostního úboru sestávajícího z více než šestnácti stovek papírových růžiček, poupat a dalších ozdob. Atmosféra tohoto ranního ruchu je neopakovatelná, je totiž předzvěstí čehosi velkého, co bude zanedlouho následovat.

V 10 hodin požehnal jízdě králů na náměstí Svobody duchovní správce kunovické farnosti P. Ladislav Kunc a vzápětí se celá družina pod vedením praporečníka Milana Staška rozjela do ulice Na Rybníku, kde v domě svých rodičů, Martiny a Bronislava Kozelkových očekával její příjezd nová kunovský král Daniel Kozelek. Tradiční žádání o krále proběhlo bez závad, Kozelkovi svého syna družině svěřili a všichni společně i s doprovodem celé řady diváků, kteří si přece jen tuto podívanou i přes výzvy pořadatelů a zajištěného online přenosu celé jízdy králů televizí TVS Slovácko nechtěli nechat ujít, zpět před kunovskou radnice, kde proběhlo žádání starosty města o povolení jízdy v ulicích Kunovic. Právě zde se pokaždé odehrává hlavní bod programu, kdy jednotliví jezdci a vyvolávači žertovnými a štiplavými vyvolávkami glosují aktuální dění nejen v Kunovicích a současně vybírají finanční dary na „královský“ poklad. Koncentrace nezvyklého množství nazdobených koní nesoucích mladé muže v kunovských krojích společně se slavnostní, ale i rozvernou atmosférou dává této části programu punc výjimečnosti a mimořádnosti.

Po obědě se družina i se svým králem vydala na putování ulicemi Kunovic podle předem naplánované trasy. Lidé na jezdce čekali před svými domy a těšili se na jejich vyvolávky. Současně se na nádvoří Panského dvora uskutečnila regionální přehlídka dětského verbuňku, během níž se divákům představili i dospělí účastníci nedávného finálového klání ve verbuňku, které se konalo ve Strážnici.

Po šestnácté hodině se celá královská družina vrátila zpět na náměstí Svobody, kde na ni čekala opět celá řada diváků, aby vrátili krále Daniela jeho rodičům. Jízda králů je u konce…

Následuje odjezd koní do ústraní mezi Panským dvorem a sportovní halou, kde jsou zbaveni všech papírových ozdob a sedel – konečně si mohou vydechnout. Dnes už je čeká pouze návrat do jejich stájí. A lidé, aktéři i diváci již teď začínají vzpomínat na to, jaká byla Jízda králů Kunovice 2021.

Fotografie z letošní jízdy králů si můžete prohlédnout zde.