Změna termínu Jízdy králů Kunovice na rok 2021

Další jízda králů se bude konat v letošním roce v termínu 11. 7. 2021.

Dlouholetá tradice Jízdy králů v Kunovicích

Jde o obyčej patrně předkřesťanského původu. V křesťanské chronologii jde o svátek svatodušní, tradičně pořádaný na svatodušní pondělí.V současnosti se přenáší termín jízdy králů do dnů pracovního volna. První písemná zmínka o konání této slavnosti v Kunovicích je z roku 1897. Již v roce 1771 je doložena její obdoba při příležitosti návštěvy císaře Josefa II. na kunovické faře a jeho následného doprovodu do Uherského Hradiště. Šlo o takzvané banderium – skupina místních chlapců, kteří na vyzdobených koních doprovázeli významné osoby, ať světské nebo církevní, při jejich návštěvě obce.

Jízda králů Kunovice 2021

Další rok uplynul jako voda v Olšavě a opět Vás srdečně zveme do města Kunovice na tradiční jízdu králů, která je pro svou jedinečnost zapsána v seznamu UNESCO jako součást nehmotného kulturního dědictví lidstva. 

Jízda králů Kunovice bude probíhat
v neděli 11.7.2021

Na co se můžete těšit

Charakter jízdy králů spočívá především v ustáleném scénáři, ale také ve specifickém zdobení koní, které možná také díky přerušení tradice nepodlehlo módním vlivům a zachovalo si svou autentičnost, která vychází z barevnosti našich krojů a je přísně střežena nejen hlavním organizátorem jízdy králů, Mgr. Milanem Staškem, ale i všemi tetičkami, které měsíce pilně pracovaly na výrobě tisíců papírových růží. Věřte, je to silný emocionální zážitek, když od Panského dvora vyjede průvod urostlých mladých mužů v krojích, hrdě se nesoucích na vyzdobených koních. Když pak ještě přidají vtipné, trefné a někdy i štiplavé vyvolávky, je to nepopsatelný zážitek nejen pro přímé účastníky a všechny obyvatele města, kteří jsou pyšní a hrdí na své tradice, ale i pro zúčastněné diváky ze široka daleka.

Než se však nedělním ránem ulicemi Kunovic rozezní neodmyslitelné volání „Hýlom, hýlom…….!“, bude tomu předcházet už od pátku proud doprovodných akcí, které samotnou jízdu králů budou doplňovat: vernisáže, koncerty, hudební i pěvecká vystoupení, besedy u cimbálu spojené se vzpomínáním na předchozí jízdy a jejich účastníky, soutěže ve střelbě i tanci verbuňku, dalšího nehmotného statku zapsaného na seznam UNESCO, košty i jarmark vína a také výjimečné sobotní Formanské odpoledne.

Formanská jízda

PŘES

25

Jezdců

PŘES

40.000

Růžiček

PŘES

100

Koní

Kde Jízda králů Kunovice probíhá

Kde jinde než v Kunovicích u Uherského Hradiště. Celá slavnost i doprovodné akce probíhají v centru města a jeho nejbližším okolí.

Děkujeme všem partnerům

Děkujeme všem účastníkům a dobrovolníkům s pořádáním celé akce