Author: admin

Foto: Dalibor Gregor

Foto: Stanislav Kadlčík, archiv muzea Jana Amose Komenského v Uh. Brodě

Foto: Jakub Mičovský

Třináctiletý Adam Škrášek pojede jako král při Jízdě králů v Kunovicích, na svou roli se těší.

Rozhovor s Adamem Škráškem

Člen folklorního souboru Kunovjánek, který hraje závodně florbal v sousedním Uherském Hradišti, vystřídá během akce několik krojů.
A Adam Škrášek obleče se i ten ženský. Problém s tím, ale nemá. „Je to sice zvláštní, ale nijak to neřeším. Nejvíc jsem se bál jízdy na koni, ale to už je taky v pohodě,“ říkal mladý král v pořadu Rendez vouz. “Kdybych s folklorem nic společného neměl, tak bych do toho nešel. Tím, že už znám verbuňk a zpěv, tak je to v pohodě,” dodává mladý král.
Koně bude mít král z Květné u Poličky. Bude to kobyla Agáta, na které jeli i Adamovi předchůdci Adam Hlaváč a Radovan Siman. “Spolužáci to přijali v pohodě, někteří ale o Jízdě králů vůbec nic neví,” říká Adam Škrášek.
Jeho maminka Andrea Škrášková říká, že největší problém byl zajistit dostatečné množství krojů. Podle ní sehnat ženský kroj na chlapcovu postavu nakonec složité nebylo. „Už je dost vysoký, takže obleče kroj, který mají patnáctiletá děvčata. Podstatná část kroje je půjčená od města, část od babičky, dali jsme to nějak dohromady,“ říkala Andrea Škrášková.

Účast na kunovské jízdě králů mají Škráškovi v rodině. Adamův otec Josef Škrášek byl na obnovené jízdě králů v Kunovicích v roce 1996, byl jedním z jezdců.
První písemná zmínka o Jízdě králů v Kunovicích je z roku 1897. Již v roce 1771 je doložena její obdoba při příležitosti návštěvy císaře Josefa II. na kunovické faře a jeho následného doprovodu do Uherského Hradiště.
Šlo o takzvané banderium – skupina místních chlapců, kteří na vyzdobených koních doprovázeli významné osoby, ať světské nebo církevní, při jejich návštěvě obce.
Ústřední postavou jízdy králů je král, což má být podle tradice panic. Proto bývají za krále voleni chlapci ještě nedospělí. Král jede na bílém koni přestrojen v ženském šatu, s tváří zakrytou pentlemi a růží v ústech na důkaz mlčenlivosti.

Rozhovor s paní starostkou Ivanou Májíčkovou

Po straně má pobočníky s tasenými šavlemi, jejichž úkolem je krále chránit. V čele průvodu jede praporečník, další jezdci jsou buď vyvolávači – ministři, kteří žádají rodiče o krále, anebo vyvolávači – výběrčí. Ti vyvolávají vtipné vyvolávky a inkasují za ně od přihlížejících drobné finanční příspěvky „na chudobného krála“.
„Znovuobnovena byla Jízda králů v roce 1996. Je to pořád úžasný zážitek,“ říká starosta Kunovic Ivana Majíčková.

Zdroj: https://zlin.rozhlas.cz/kunovsky-kral-vyjede-na-agate-a-oblect-zensky-kroj-mu-problem-nedela-7201810

Předání kalichu římskokatolickým bratrstvem Kolumbovi rytíři, vzpomínka na pamětníka jízdy králů Juru Trubáka, formanská jízda se zápřahem z Polska či soubory z Maďarska.

Novinky letošní jízdy králů v Kunovicích se nesou v mezinárodním duchu. Mezi tu nejzajímavější patří návštěva hostů z amerického městečka West v Texasu, kteří jakožto členové Kolumbových rytířů předají Kostelu sv. Petra a Pavla v Kunovicích kalich za zemřelého rodinného příslušníka. V Česku se přitom do dneška nachází pouze jeden podobný kalich, a to v Kroměříži.

„V jejich společenství bývá zvykem symbolické předání kalichu do kostela poté, co někdo blízky z rodiny zemře. Bude nám ctí jejich dar u nás přijmout,“ prozradila zajímavost letošní jízdy králů starostka Kunovic Ivana Majíčková.

Právě Kunovice jsou totiž partnery městečka West z Texasu, kde sídlí početná československá menšina, mezi jinými i fandové jízdy králů manželé Podsedníkovi. „Bohužel pan Podsedník zemřel, tak se rodina rozhodla věnovat kalich právě do Kunovic,“ dodala Ivana Majíčková.

Mimo toto zajímavé obohacení nedělní mše svaté, při níž má dojít k předání kalichu, se letošní jízda králů může pochlubit také Jožkou Černým, který se představí v sobotu večer u programu Na krála, matičko, na krála!, vernisáží výstavy Vladimíra Wagnera Křížové cesty či hosty z Polska a Maďarska.

Svoji první tiskovou konferenci o jízdě králů v Kunovicích si odbyl i letošní král Adam Škrášek.
Foto: Deník / Vojtěch Trubačík


Zdroj: https://slovacky.denik.cz/zpravy_region/na-jizde-kralu-v-kunovicich-predaji-kolumbovi-rytiri-kalich-tamnimu-kostelu-20180510.html

“Hýlom, hýlom”, ozývá se jednou za dva roky ulicemi Kunovic … v tom volání je skrytý čas, který procházel krajem a žitím lidským a přinášel dotykem svého časuplynutí starosti i radosti, měnil vnímání a pojímání sama sebe, přesto však vždycky zanechal stopu. V mysli, v paměti, v srdci každého, komu záleží na stopách, komu záleží na uchování a naplnění studnice tradic našich předků, na rozmnožení krásy slovácké lidové kultury, na jejím bohatství.

Jedním z drahokamů pokladnice času je jízda králů.

Jaščurečky – ženská folklórna spevácka skupina, ktorá vznikla v roku 2016 a pôsobí pod hlavičkou občianskeho združenia so sídlom v Ľubici.

Členky: Beáta Kalinová, Marta Valúchová, Daniela Molnárová, Ľubomíra Szentiványiová a Jana Palková.

Speváčky pochádzajú zo Spiša, Oravy a dve z nich majú aj rusínske korene. Momentálne pôsobia všetky pracovne v Poprade, kde sa aj pravidelne stretávajú. V bežnom živote medzi nás profesne patrí pani učiteľka zo ZŠ, pani učiteľka z MŠ, dve ekonómky a tiež zdravotná sestra. Naši hudobníci pôsobia v obchode, v službách a tiež sú študentami strednej školy. Nie sme teda profesionálne hudobníci avšak veľkí nadšenci slovenského folklóru, a to najmä folklóru Východného Slovenska.

Členky speváckej zložky v  minulosti pôsobili v rôznych speváckych zoskupeniach, napríklad v ženskej speváckej skupine Slovenka z Popradu, doprevádzali sme spevom folklórny súbor Vagonár, Vagonár – stará škola z Popradu, Bystrianka, Jánošík zo Svitu ale k dávnej speváckej histórii našich členiek patrí aj pôsobenie v Popradskom detskom speváckom zbore, či ľudových dedinských folklórnych skupinách na Orave a tiež vedenie detského folklórneho súboru v Ľubici.

Naša spevácka zložka má už tiež svoju krátku históriu, niektoré naše členky sa postupne menili a dnes tvoríme hlasovo, ľudsky, temperamentom a energiou vyvážený 5-7 členný spevácky kolektív.

Hudobnú zložku Jaščurečiek tvorí hudobné zoskupenie Borovec s akordeonistom, spevákom a tanečníkom Danielom Rackovským z Jánoviec a spevákom a huslistom Tomášom Zajacom zo Šuňavy. Tomáš hrá a spieva vo fokl. Súbore v Šuňave a v rockovej kapele Vetrofka a Daniel spieva a tancuje vo folklórnom súbore Čačina v Spišskej Novej Vsi.

Naďalej však aktívne spolupracujeme aj so skúsenými hudobníkmi z hudobnej zložky folklórneho súboru Jánošík. Tešíme sa, že na tomto podujatí v Kunoviciach je tu s nami akordeonista Robko Fries, hráč na basu Palko Bebčák, huslista Mirko Oračko, huslista Dominik Palma a skvelý cimbalista.

Našim externým spolupracujúcim hudobníkom je aj Rudolf Janigloš z Ľubice.

Náš repertoár tvoria pásma zemplínskych piesní, rusínskych piesní, piesní zo Spiša a Batizoviec, žartovných piesní z Východného Slovenska, rómskych piesní. Pracujeme na svadobnom čepčení a min. rok sme sa prezentovali už aj Vianočným pásmom.. Náš výber piesní dopĺňame tanečnými prvkami, prekáračkami a aj menej tradičnými nástrojmi ako sú drumbľa, tamburína, varešky. Posledné mesiace sme venovali aj zemplínskych tancom a sólovým tancom.

V roku 2017 sme absolvovali vystúpenia v Levoči, v Ždiari, v Červenom Kláštore, na Liptove, zúčastnili sme sa slávností obce Húl a festivalu hudby, spevu a folklóru seniorov v Kežmarku spolu s FS Jánošík zo Svitu, uvítaní deti do života na MsÚ vo Svite, medzinárodného festivalu Popradská vlna v Spišskej sobote, niekoľkých vystúpení pre pobočky Matice v Poprade a v Štrbe, samostatných vystúpení v inštitúciach mesta Poprad, vystúpení pre obec Gánovce a tiež súkromných a firemných osláv.

Jašterička – v tradičných predstavách na Slovensku pozitívny symbol vrtkosti, múdrosti, dobrého osudu.

Boli by sme radi, ak by ste nám dali príležitosť odovzdať Vám našim programom našu pozitívnu energiu, aby by ste pri našich ľudových piesňach zabudli na každodenné starosti a oživili si v srdciach spomienky na mladosť a aby sme prispeli k upevneniu pocitu, že Slovensko má bohatstvo, krásu, rozmanitosť vo folklóre a stojí za to si ho uchovávať.

Z tradičných povier Vám dávame do pozornosti najmä to, že človek, ktorý do Juraja (24. apríl) stretol jašteričku, mal byť po celý rok vrtký a šikovný. A kto pred týmto dňom jašteričku aj pohladkal, mal získať schopnosť liečiť chorých ľudí dotykom rúk. A dokonca ten, kto zachránil jašteričku, zabezpečilo mu to ochranu pred hadmi.

A nezabudnime: vidieť jašteričku – chránený užitočný prvok našej fauny nie je vôbec bežné, keďže sú plaché a vyhľadávajú len slnečné a teplé miesta. Ponúkame Vám teda výnimočnú príležitosť vidieť naživo a nablízko Jaščurečky. 

„….v hure skalky i smerečky
a na slunku jaščurečky,
Jaščurečky, co špivajú,
špivom radosc rozdavajú
a spod Tatroch pochadzajú…..“

Facebook: Jaščurečky

 

 

Jízda králů je tradice, která na Moravě stále frčí a dokonce je na seznamu UNESCO. Třeba v Kunovicích, ze kterých je Kateřina. Ta, jako správná Kunovjanka, všemu rozumí a ví, která bije. A chudák Lucie je ze všech těch věcí a pojmů úplně mimo 🙂