Pozvánka starostky na Jízdu králů Kunovice 2018

Pozvánka starostky na Jízdu králů Kunovice 2018

Vážené dámy, vážení pánové, zvu vás do města Kunovice na tradiční jízdu králů, která je pro svou jedinečnost zapsána v seznamu UNESCO jako součást nehmotného kulturního dědictví lidstva. Bohatý kulturní program bude probíhat již od pátku 18. května a vyvrcholí v neděli 20. května 2018.

13701183_1787585251460018_6131112074224557875_o-1024x768Jízda králů v Kunovicích svou historií, charakterem a především doprovodným programem je výjimečná. První písemná zmínka o konání Jízdy králů v Kunovicích pochází z roku 1892. Její kontinuita byla však několikrát přerušena nejprve oběma světovými válkami, nejela se v roce 1968, ani v době normalizace, kdy byly Kunovice součástí Uherského Hradiště. Po osamostatnění Kunovic se podařilo znovu navázat nitku této svébytné tradice v roce 1996 díky skupině místních nadšenců v čele s Antonínem Machálkem. Už tenkrát jsem byla u toho na pozici předsedkyně kulturní komise rady města. Společně se členy komise jsme připravovali doprovodné pořady a podíleli jsme se na organizaci samotné jízdy králů. Pomáhali jsme všichni, kdo jsme mohli s velkým nadšením. Tehdejší hodová chasa byla výborná parta a ta se stala naším velkým partnerem a pomocníkem. Mezi prvními jezdci byl i otec letošního krále, Josef Škrášek. Bylo to tenkrát dost těžké, protože přímé předávání tradice bylo přerušeno. A tak ho učili jeho strýci, kteří vzpomínali, jaké to bylo, když jezdívali oni. Začátky byly skromné. Neměli jsme mnoho finančních prostředků. Pomáhala nám spousta dobrovolníků. Když jsem byla zvolena v roce 2002 místostarostkou, snažila jsem se sehnat dotace pro tuto významnou tradici, která už za mého starostování, v roce 2011 byla zapsána na seznam UNESCO. Dnes je významně podporována Ministerstvem kultury ČR i Zlínským krajem a také řadou sponzorů, kterým patří velký dík. Ale bez dobrovolníků a nadšenců se neobejdeme ani dnes. Už od ledna maminky, tetičky a babičky jezdců a další dobrovolnice vyráběly tisíce růžiček z krepového papíru, který do potřebných tvarů speciálním razidlem už léta razí paní Marie Svačinová. Jsou to hodiny a hodiny trpělivé práce, které bychom nebyli schopni zaplatit. Chtěla bych jim touto cestou za jejich práci také moc poděkovat. Díky nim je radost pohledět na vkusně ozdobené koně, které v nedělním ránu vyjedou do ulic města, aby objížděli všechny ulice města a jezdci na nich přinášeli svými vyvolávkami radost a potěšení našim občanům. Jak se taková papírová krása rodí, si budete moci prohlédnout a vyzkoušet v neděli na Památkovém domku, kde zručné ruce našich žen ukáží a předvedou, jak na to. Charakter jízdy králů spočívá především v ustáleném scénáři celého nedělního programu. Od řazení koní přes žádání rodičů o krále a poté o povolení jízdy až po odevzdání krále rodičům. Tento rituál zůstává po staletí stejný, léty se vyvíjely doprovodné akce. Od té doby, co se organizace ujal pan Milan Stašek, více jsme se zaměřili na roli koní při celé jízdě. Začali jsme pořádat formanské odpoledne, které je přehlídkou tažných koní, kočárů, bryček a povozů, ale i vozatajského umění jejich majitelů. Letošní jízda králů má už mezinárodní rozměr. Vzhledem k tomu, že si letos připomínáme sté výročí vzniku Československé republiky, pozvali jsme slovenské soubory z partnerského města Stará Turá, z obce Lubina a ženský sbor z obce Ľubica. Koně tu budou nejen ze Slovenska, ale i z Polska. Soubor lidových písní a tanců Handrlák si pozval folklorní soubor z Maďarska, protože jestliže je vznik tradice jízdy králů spojován s legendou o útěku krále Matyáše za doprovodu selských chlapců na ozdobených koních do Uher, pak přítomnost Maďarů má při jízdě králů své místo. Vždyť každá vyvolávka začíná citoslovci Hýlom, hýlom!, což může být obdoba maďarského Felhívom, hívok!, což v překladu znamená Volám, volám.

Kromě toho, k nám do Kunovic přijedou zástupci našeho partnerského města West v Texasu, kteří chtějí poznat kulturu země svých předků. Věřím, že bude pro ně i pro vás, stejně jako pro mě, silným emotivním zážitkem, když od Panského dvora vyjede průvod urostlých mužů v krojích, hrdě se nesoucích na vyzdobených koních. Kolikrát už jsem tuto situaci zažila a viděla, přesto se právě na tento moment znovu těším! A když pak ještě jezdci přidají vtipné, trefné a někdy i štiplavé vyvolávky, dostavuje se nepopsatelný zážitek nejen pro přímé účastníky a všechny obyvatele města, kteří jsou pyšní a hrdí na své tradice, ale i pro zúčastněné diváky ze široka daleka.

Než se však v nedělním brzkém ránu začnou zdobit koně, bude mu předcházet už od pátku proud doprovodných akcí, které letos připravila místostarostka města paní Olga Strašáková a které budou samotnou jízdu králů doplňovat: vernisáže, koncerty, hudební i pěvecká vystoupení, besedy u cimbálu spojené se vzpomínáním na předchozí jízdy a jejich účastníky, letos speciálně na pana Jiřího Trubáka, hlavního protagonistu řady jízd králů, soutěže ve střelbě i tanci verbuňku, dalšího nehmotného statku zapsaného na seznam UNESCO, košty vína, jarmark, dílničky i programy pro děti. Nabídneme i nevšední požitek z jízdy v dopravním prostředku, v němž náhle čas neprchá, ale volně plyne a okolí je vnímáno z nové perspektivy.

I vy se můžete v sobotu odpoledne po skončení slavnostního defilé projet povozy a kočáry a zažít tuto mimořádnou atmosféru.

Letos bude většina doprovodných akcí probíhat v  Areálu Jízdy králů Kunovice. Návštěvníci zde mohou najít stálou expozici jízdy králů, fotografickou připomínku předcházejících jízd, v klubovně mohou shlédnout videozáznamy jízd za poslední období. Na stezce králů si děti budou moci vyzkoušet na ponících, jak jezdí králové. V nedělní odpoledne tu pro ně bude připravena také celá řada her s královskou tématikou, včetně kreativního tvoření v klubovně.

JK2018-A4

Největším a nejsilnějším zážitkem z celé jízdy králů je pro mě okamžik, kdy královi rodiče svěřují svého syna pod ochranu pážat a celé družiny. Moment, kdy je ještě nedospělý chlapec svěřován rodiči skupině mladých mužů, má v sobě navzdory všeobecně bujaré náladě možná až mystický charakter. Nadarmo jedna z teorií o původu jízdy králů neuvádí, že se původně jednalo o iniciační rituální obřad… Ale vzápětí už nás budou vyvolávači opět častovat svými vyvolávkami a hrdost a radostná nálada nepochybně ovládne i královy rodiče, kterým se také sluší poděkovat za to, že vzali na sebe tuto nelehkou úlohu.

Jízdou králů žije celé město a dokonce i klienti Domova pro zdravotně postižené na Cihlářské, kteří připravili výstavu svých prací. Osobně se těším na koncert Jožky Černého s cimbálovou muzikou Radošov s představením krále a celé jeho družiny v sobotu večer. Ale především se těším na to, jak se naše město obleče do slavnostního hávu, všude bude znít hudba a zpěv a rušné silnice plné aut ovládnou majestátní koně se svou poklidnou chůzí a všude se bude ozývat „ Na krála, matičko, na krála…“.

Noblesnost jízdy králů podtrhne záštita hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka a kardinála Dominika Duky. Snad se přimluví za pěkné počasí.

 

Tož, dojděte na jízdu králů do Kunovic!
Ivana Majíčková, starostka města Kunovice