Kunovská jízda králů bude v roce 2021 jiná

Král Daniel Kozelek s maminkou

Kunovská jízda králů bude v roce 2021 jiná

Letošní jízda králů bude oproti těm předchozím po všech stránkách jiná. A hned několikrát. První odlišnost spočívá v roce, kdy se bude konat. Původně byl podle zavedených pravidel určen loňský rok, leč z důvodů obecně známých, byl jako náhradní termín, zvolen rok letošní. Druhou odlišností je termín konání. Tradiční termín, tedy předposlední květnová neděle, byl po vzájemné dohodě všech, kdo s kunovskou jízdou králů mají něco společného, posunut na víkend 10.–11. července tohoto roku. Důvod je stále týž – protiepidemická opatření Covid-19. Během jara došlo k další změně, věřme, že poslední s touto slavností spojené: Jízda králů se uskuteční během jednoho dne, v neděli 11. července 2021 bez doprovodných programů.

Jednou z mála jistot letošní Jízdy králů v Kunovicích je osoba krále, Daniela Kozelka. Podle slov královské maminky a kunovické místostarostky Martiny Kozelkové pro něj loňské zrušení jízdy bylo samozřejmě zklamáním, ale dostatečně si uvědomoval, že důvody, které ke změně vedly, musí respektovat a přizpůsobit se jim. Navíc dostal novou šanci s ročním odkladem, což určitě bylo jakousi náplastí na možná prožitý pocit křivdy ze strany osudu. Na tu „svou“ jízdu čeká už čtrnáctým rokem, snad se tedy dočká.

Na otázku, co přivedlo organizátory k myšlence zkrátit jízdu králů na jeden den, místostarostka Martina Kozelková vysvětluje: „V žádném případě to nebyl náš záměr, spíš jsme se poučili. Loňské přípravy celé akce, která se nekonala, znamenaly promarněné úsilí organizátorů i těch, kdo se na přípravách bezprostředně podíleli, a částečně také finanční ztrátu. Objednávat kulturní vystoupení jiných než místních souborů či umělců si za současného stavu žádný pořadatel netroufá – riziko finanční ztráty z důvodu nekonání vystoupení je příliš velké a postavit program na našich souborech a souborcích dost dobře nejde. Již více než rok se nemohou scházet na žádných zkouškách a za daných okolností ani nemohou nacvičit nic, co by garantovalo důstojné vystoupení na veřejnosti. Sázíme především na bezpečnost a respekt k vynuceným opatřením. Nechceme naši jízdu králů ozdobit titulem „Covidové semeniště regionu“. Z toho důvodu se tedy nebudou konat žádné doprovodné kulturní akce, nepojede Formanská jízda, není vyloučené ani zrušení tolik oblíbeného žádání o povolení jízdy u radnice. Snažíme se za každou cenu zabránit shromažďování většího počtu lidí, než je nezbytně nutné, a proto opravdu přijede král se svou družinou, praporečníkem, pážaty i vyvolávači do každé ulice i uličky v Kunovicích. Lidé si na ně budou moci počkat před domem, užít si vtipných vyvolávek i pohledu na švarné krojované jezdce na nazdobených koních a v konečné fázi i obdarovat krále, který je sice poctivý, ale chudobný…“

Motem letošní jízdy králů je výzva budoucího kunovského krále Daniela: „Nechoďte za jízdou králů, jízda králů přijede za vámi!“ I v této zúžené podobě dodrží město Kunovice svůj závazek vyplývající ze zapsání jízdy králů na seznam nemateriálního kulturního dědictví lidstva UNESCO, že bude tento zvyk nadále udržovat. „Ne zcela dobrovolně se tak vracíme ke kořenům a k původní myšlence, o kterých psal ve své brožurce na téma jízdy králů Slávek Štěrba. Rádi bychom tento jeho drobný spisek znovu při příležitosti jízdy králů vydali. Návrat k původní podstatě může být pozitivním momentem na jinak nedobrých jevech spojených s epidemií covid-19,“ doplňuje informace kunovická místostarostka.

Co se tedy bude v neděli 11. července v Kunovicích dít?

Ráno se budou na dvorech a u domů jednotlivých jezdců, kterých by mělo jet dvacet až třicet, tradičně strojit a zdobit koně, poté se družina shromáždí a společně si pojede pro svého krále. Následovat by mělo požehnání jízdě i jezdcům od pana faráře. Otázka žádání o povolení jízdy u radnice je stále otevřená– riziko koncentrace velkého množství lidí je značné. I z toho důvodu se organizátoři domlouvají s regionální televizí TVS na zajištění online přenosu právě z této – zřejmě nejatraktivnější – části jízdy králů. Po zbytek neděle bude celá družina projíždět ulicemi Kunovic, vyvolávači se budou snažit pobavit přihlížející a pokusí se připomenout, že už se snad věci opět vracejí do svých původních kolejí, když už i král projíždí Kunovicemi…

Přes všechna omezení a mimořádná opatření bude mít Jízda králů Kunovice 2021 jeden bonus, který se hned tak opakovat nebude. Kunovjané si letos připomínají 250. výročí prvního doloženého banderia v Kunovicích, které se konalo v roce 1771 při příležitosti návštěvy císaře Josefa II. na kunovické faře, kde císař nocoval. Druhý den ráno jej po cestě do Uherského Hradiště doprovázela skupina místních chlapců na vyzdobených koních. Tento projev úcty, doprovázet významné osoby, ať světské nebo církevní při jejich návštěvě obce, zůstal zachován a s jízdou králů má nepochybnou souvislost. Zcela jistě stojí za připomenutí a uspořádáním kunovské jízdy králů letos 11. července bude oslaven, jak se sluší a patří.

V každém případě však je nutné zdůraznit výzvu budoucího kunovského krále Daniela: „Nechoďte za jízdou králů, jízda králů přijede za vámi!“

Foto: Budoucí kunovský král Daniel Kozelek se svou maminkou

Kunovice 28. 4. 2021