Jaščurečky

Jaščurečky

Jaščurečky – ženská folklórna spevácka skupina, ktorá vznikla v roku 2016 a pôsobí pod hlavičkou občianskeho združenia so sídlom v Ľubici.

Členky: Beáta Kalinová, Marta Valúchová, Daniela Molnárová, Ľubomíra Szentiványiová a Jana Palková.

Speváčky pochádzajú zo Spiša, Oravy a dve z nich majú aj rusínske korene. Momentálne pôsobia všetky pracovne v Poprade, kde sa aj pravidelne stretávajú. V bežnom živote medzi nás profesne patrí pani učiteľka zo ZŠ, pani učiteľka z MŠ, dve ekonómky a tiež zdravotná sestra. Naši hudobníci pôsobia v obchode, v službách a tiež sú študentami strednej školy. Nie sme teda profesionálne hudobníci avšak veľkí nadšenci slovenského folklóru, a to najmä folklóru Východného Slovenska.

Členky speváckej zložky v  minulosti pôsobili v rôznych speváckych zoskupeniach, napríklad v ženskej speváckej skupine Slovenka z Popradu, doprevádzali sme spevom folklórny súbor Vagonár, Vagonár – stará škola z Popradu, Bystrianka, Jánošík zo Svitu ale k dávnej speváckej histórii našich členiek patrí aj pôsobenie v Popradskom detskom speváckom zbore, či ľudových dedinských folklórnych skupinách na Orave a tiež vedenie detského folklórneho súboru v Ľubici.

Naša spevácka zložka má už tiež svoju krátku históriu, niektoré naše členky sa postupne menili a dnes tvoríme hlasovo, ľudsky, temperamentom a energiou vyvážený 5-7 členný spevácky kolektív.

Hudobnú zložku Jaščurečiek tvorí hudobné zoskupenie Borovec s akordeonistom, spevákom a tanečníkom Danielom Rackovským z Jánoviec a spevákom a huslistom Tomášom Zajacom zo Šuňavy. Tomáš hrá a spieva vo fokl. Súbore v Šuňave a v rockovej kapele Vetrofka a Daniel spieva a tancuje vo folklórnom súbore Čačina v Spišskej Novej Vsi.

Naďalej však aktívne spolupracujeme aj so skúsenými hudobníkmi z hudobnej zložky folklórneho súboru Jánošík. Tešíme sa, že na tomto podujatí v Kunoviciach je tu s nami akordeonista Robko Fries, hráč na basu Palko Bebčák, huslista Mirko Oračko, huslista Dominik Palma a skvelý cimbalista.

Našim externým spolupracujúcim hudobníkom je aj Rudolf Janigloš z Ľubice.

Náš repertoár tvoria pásma zemplínskych piesní, rusínskych piesní, piesní zo Spiša a Batizoviec, žartovných piesní z Východného Slovenska, rómskych piesní. Pracujeme na svadobnom čepčení a min. rok sme sa prezentovali už aj Vianočným pásmom.. Náš výber piesní dopĺňame tanečnými prvkami, prekáračkami a aj menej tradičnými nástrojmi ako sú drumbľa, tamburína, varešky. Posledné mesiace sme venovali aj zemplínskych tancom a sólovým tancom.

V roku 2017 sme absolvovali vystúpenia v Levoči, v Ždiari, v Červenom Kláštore, na Liptove, zúčastnili sme sa slávností obce Húl a festivalu hudby, spevu a folklóru seniorov v Kežmarku spolu s FS Jánošík zo Svitu, uvítaní deti do života na MsÚ vo Svite, medzinárodného festivalu Popradská vlna v Spišskej sobote, niekoľkých vystúpení pre pobočky Matice v Poprade a v Štrbe, samostatných vystúpení v inštitúciach mesta Poprad, vystúpení pre obec Gánovce a tiež súkromných a firemných osláv.

Jašterička – v tradičných predstavách na Slovensku pozitívny symbol vrtkosti, múdrosti, dobrého osudu.

Boli by sme radi, ak by ste nám dali príležitosť odovzdať Vám našim programom našu pozitívnu energiu, aby by ste pri našich ľudových piesňach zabudli na každodenné starosti a oživili si v srdciach spomienky na mladosť a aby sme prispeli k upevneniu pocitu, že Slovensko má bohatstvo, krásu, rozmanitosť vo folklóre a stojí za to si ho uchovávať.

Z tradičných povier Vám dávame do pozornosti najmä to, že človek, ktorý do Juraja (24. apríl) stretol jašteričku, mal byť po celý rok vrtký a šikovný. A kto pred týmto dňom jašteričku aj pohladkal, mal získať schopnosť liečiť chorých ľudí dotykom rúk. A dokonca ten, kto zachránil jašteričku, zabezpečilo mu to ochranu pred hadmi.

A nezabudnime: vidieť jašteričku – chránený užitočný prvok našej fauny nie je vôbec bežné, keďže sú plaché a vyhľadávajú len slnečné a teplé miesta. Ponúkame Vám teda výnimočnú príležitosť vidieť naživo a nablízko Jaščurečky. 

„….v hure skalky i smerečky
a na slunku jaščurečky,
Jaščurečky, co špivajú,
špivom radosc rozdavajú
a spod Tatroch pochadzajú…..“

Facebook: Jaščurečky