Banderium v Praze doprovázelo kardinála Duku

Banderium v Praze doprovázelo kardinála Duku

V pátek 15. května 2016 se v Praze zúčastnila oslavy svátku Sv. Jana Nepomuckého Navalis také výprava z Kunovic. Letošní oslava byla výjimečná především tím, že ji přijela pozdravit mohutná výprava poutníků ze Slovácka, kteří díky zástupcům Kunovic, Hluku a Skoronic v Praze předvedli, jak vypadá jízda králů. Zatímco Hlučané předvedli kompletní sestavu včetně krále, Kunovjané přijeli se šestičlenným banderiem, které v závěrečné části slavností doprovázelo kardinála Dominika Duku při cestě z Pražského hradu k večerní slavnosti.

Kromě koní a jezdců vyrazili do Praha také členové Mužského sboru z Kunovic, poutníci, jejichž úkolem bylo mimo jiné také strojení koní, dětský soubor Handrláček, CM Lintavěnka, CM Lintava a zástupci kunovské chasy, jakož i členové vedení města Kunovice se starostkou Ivanou Majíčkovou.

Slavnost začínala krátce po poledni před pražským magistrátem, kde poutníky z Moravy přivítala primátorka Adriana Krmáčová a společně se zástupci obcí, z nichž dorazili jezdci, povolila královskou jízdu na území města Prahy. Trasa vedla z Mariánského náměstí přes Mánesův most na Malou Stranu pod Karlův most, odsud na Valdštejnské náměstí do Senátu Parlamentu ČR, kde výpravu pozdravil místopředseda Senátu Zdeněk Škromach. Část poutníků navštívila i Poslaneckou sněmovnu, kde byli přijati jejím místopředsedou Petrem Gazdíkem. Trasa průvodu dále pokračovala Nerudovou ulicí na Malé Straně až na Hradčanské náměstí, kde poutníky pozdravil kardinál Dominik Duka. Od arcibiskupského paláce pak jezdci doprovázeli kočár tažený čtyřspřežím černých kladrubských koní vezoucím kardinála Duku společně s apoštolským nunciem Giuseppe Leanzou a dalšími hosty do katedrály Sv. Víta, kde se konala slavná mše na počest Jana Nepomuckého. Po jejím skončení se kočár s hosty doprovázený Moravskou jízdou vydal na cestu do centra Prahy, kde přímo na Vltavě pod Karlovým mostem pokračovala slavnost Navalis koncertem hudby Jakuba Jana Ryby, ohňovým show a dalšími atrakcemi.

Pražané, kteří se v ulicích svého města v pátek setkali s jedinečnou podívanou v podobě slováckých krojů a nazdobených koní byli zcela u vytržení a bylo zřejmé, že mnozí z nich nemají o kráse lidové kultury mnoho informací. Rádi je příští rok při jízdě králů v Kunovicích uvítáme!