Dlouholetá tradice Jízdy králů v Kunovicích

Jde o obyčej patrně předkřesťanského původu. V křesťanské chronologii jde o svátek svatodušní, tradičně pořádaný na svatodušní pondělí.V současnosti se přenáší termín jízdy králů do dnů pracovního volna. První písemná zmínka o konání této slavnosti v Kunovicích je z roku 1897. Již v roce 1771 je doložena její obdoba při příležitosti návštěvy císaře Josefa II. na kunovické faře a jeho následného doprovodu do Uherského Hradiště. Šlo o takzvané banderium – skupina místních chlapců, kteří na vyzdobených koních doprovázeli významné osoby, ať světské nebo církevní, při jejich návštěvě obce.

Jízda králů Kunovice 2024

Další rok uplynul jako voda v Olšavě a opět Vás srdečně zveme do města Kunovice na tradiční jízdu králů, která je pro svou jedinečnost zapsána v seznamu UNESCO jako součást nehmotného kulturního dědictví lidstva. 

Jízda králů Kunovice bude probíhat v termínu 17. – 19. 5. 2024

Na co se můžete těšit

Charakter jízdy králů spočívá především v ustáleném scénáři, ale také ve specifickém zdobení koní, které možná také díky přerušení tradice nepodlehlo módním vlivům a zachovalo si svou autentičnost, která vychází z barevnosti našich krojů a je přísně střežena nejen hlavním organizátorem jízdy králů, Mgr. Milanem Staškem, ale i všemi tetičkami, které měsíce pilně pracovaly na výrobě tisíců papírových růží. Věřte, je to silný emocionální zážitek, když od Panského dvora vyjede průvod urostlých mladých mužů v krojích, hrdě se nesoucích na vyzdobených koních. Když pak ještě přidají vtipné, trefné a někdy i štiplavé vyvolávky, je to nepopsatelný zážitek nejen pro přímé účastníky a všechny obyvatele města, kteří jsou pyšní a hrdí na své tradice, ale i pro zúčastněné diváky ze široka daleka.

Než se však nedělním ránem ulicemi Kunovic rozezní neodmyslitelné volání „Hýlom, hýlom…….!“, můžete se těšit na několik doprovodných akcí, které se uskuteční v sobotu a které budou samotnou jízdu králů doplňovat: slavnostní přijetí královské družiny, křest knihy Jízda králů v Kunovicích či prohlídku nově zrekonstruovaného Podnikatelského inkubátoru – Staré školy.  V neděli program doplní dechová hudba Boršičanka a Regionální přehlídka dětského verbuňku.

Letošní program je kvůli epidemiologickým opatřením méně bohatý, než tomu bylo v předchozích letech. Věříme ale, že si i tak vyberete.

Formanská jízda

PŘES

20

Jezdců

PŘES

30.000

Růžiček

PŘES

80

Koní

Kde Jízda králů Kunovice probíhá

Kde jinde než v Kunovicích u Uherského Hradiště. Celá slavnost i doprovodné akce probíhají v centru města a jeho nejbližším okolí.

Děkujeme všem partnerům

Děkujeme všem účastníkům a dobrovolníkům s pořádáním celé akce